Địa chỉ

180 Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4

Số điện thoại

0902 979 188